Försäkringskassan döms för diskriminering


Webbtjänsten för att ansöka om föräldrapenning var inte tillgänglig för synskadade. Nu fälls Försäkringskassan för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. 

Nytt prisbasbelopp ger högre ersättningar


Nästa år höjs prisbasbeloppet med 1000 kronor. Något som bland annat garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Kator för alla


Inkluderade karate är stort på många håll i Europa, men fortfarande relativt okänt i Sverige. Det vill karateveteranen Tomas Lindgren ändra på.

Guiderna inför valet


För den som fortfarande är osäker inför valet på söndag finns det flera partienkäter på nätet för den som vill veta hur partierna själva presenterar sin funktionshinderpolitik.

»Det behövs en generationsväxling«


Med en riktad utlysning hoppas forskningsrådet Forte förnya den svenska forskningen om funktionsnedsättning. Peter Allebäck är huvudsekreterare.

Utreder hårdare tag mot diskriminering


En utredning ska se över om dagens krav på aktiva åtgärder mot diskriminering är ändamålsenliga. Samtidigt vill regeringen skärpa sanktionerna för den som inte lever upp till lagen.

Accepterar högre kostnader för LSS


Kostnaderna för LSS och personlig assistans kan öka med mer en en miljard. Det beskedet gav Socialdemokraterna idag.

S kan tänka sig mer statligt ansvar för personlig assistans 


Socialdemokraterna vill ha blocköverskridande samtal om LSS direkt efter valet, uppger barn- äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S).

V: Fler ska få möjlighet att driva sina mål rättsligt


Vänsterpartiet vill stärka möjligheten att få rättshjälp för att till exempel överklaga sjukpenning. Förslaget är en del i partiets program för att förändra sjukförsäkringen.

»Funktionshinderrörelsen är för vit«


DEBATT Debatterna om anhörigassistans och bilstöd visar att funktionshinderrörelsen endast fokuserar på behov som medelklassens funktionshindrade har, skriver Tiemon Okojevoh. 

S vill bygga mindre bostäder


Kraven på storlek och standard ska sänkas för bostader som riktas till unga, föreslår Socialdemokraterna. Bland annat ska badrum och kök bli mindre.

› Fler nyheter