DO: Kollektivavtalet kan leda till diskriminering


Kollektivavtalen för bemanningsbranschen ställer krav som kan vara diskriminerande för personer som har sjukersättning. Det menar Diskrimineringsombudsmannen (DO) och kräver att Arbetsdomstolen ändrar avtalet.

Regeringens assistansförslag möter hård kritik


Kritiserad rättspraxis kan bli en del av lagen om regeringens förslag blir verklighet.

Nytt förslag utökar rätten till personlig assistans


Det ska vara möjligt att få personlig assistans för samtliga moment vid hjälp med andning och sondmatning. Det föreslår regeringen.

V: Höjda garantinivåer och lägre skatt för sjukersättning


Vänsterpartiet vill höja garantinivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen. Det framgår av partiets budgetmotion.

SD: Mer pengar till assistentlöner


Höjd garantinivå för sjukersättning och mer pengar till löneutveckling för personliga assistenter är inslag i Sverigedemokraternas budgetmotion

KD: Ändra lagen om personlig assistans


Kristdemokraterna vill ändra lagen om personlig assistans och avsätta mer pengar till assistansersättning. Det framgår av partiets budgetmotion.

Björn Billung tar striden för tillgänglighet på cykelbanan


Han cyklar 400 mil om året och tar dagligen strid mot gatstenar och för tillgänglighet i gatumiljön. Björn Billung är aktivisten som hellre lierar sig med cyklister än med funktionshinderrörelsen i kampen för framkomlighet.

Är funktionshinderrörelsen en medborgarrättsrörelse?


Att vara medborgare handlar om mer än att bara vara formell medlem i en stat. I en färsk avhandling beskriver Marie Sépulchre hur svenska funktionshinderaktivister formar idén om det fullvärdiga medborgarskapet.

Oförändrad budget för bilstöd trots lägre utbetalningar


Sedan lagändringen 2017 har utbetalningarna av bilstöd minskad dramatiskt. Ändå behåller regeringen budgeten för stödet oförändrad.

Kritik mot höjningen av assistansersättningen


Schablonen för assistansersättningen höjs med 1,5 procent vid årsskiftet. Branschorganisationerna är kritiska.

Förslaget: Maxhöjd på bilen kan ge fler rätt till bilanpassning


Reglerna för bilanpassning kan mjukas upp. Ett nytt förslag från socialdepartementet öppnar för lättnader som innebär att fler kan få anpassningsbidrag.

› Fler nyheter