LSS-utredningen i fokus för assistansprotest


För tredje året i rad använder funktionshinderrörelsen FNs internationella dag för personer med funktionsnedsättning till att manifestera för LSS och den personliga assistansen.

Nya krav ska ge bättre kvalitet i färdtjänsten


Bristande punktlighet och begränsande regler skapar problem i vardagen för många färdtjänstresenärer,. Nu vill Myndigheten för delaktighet ställa högre krav på de upphandlande myndigheterna.

KD vill höja assistansersättningen


Timschablonen i den statliga assistansersättning bör höjas i takt med lönehöjningarna, föreslår Kristdemokraterna partiets budgetmotion.

Utredare: Ny myndighet ska skydda mänskliga rättigheter i Sverige


På armlängds avstånd från regeringen vill utredaren Lise Bergh skapa en ny myndighet som bland annat ska främja och skydda rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Otillgänglighet fortfarande ett hinder för idrott


Tillgängligheten till landets kommunala idrottsanläggningar har fortfarande brister och många idrottsföreningar saknar en plan för hur tillgängligheten kan bli bättre.

DO tar staten till domstol för bristande tillgänglighet 


Malmö universitet inte vidtagit skäliga åtgärder för att en student med hörselnedsättning skulle komma i en jämförbar situation med andra studenter, menar Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Komplexa hinder i kollektivtrafiken


Trots stora investeringar i att göra kollektivtrafiken tillgänglig väljer många som har nedsatt rörelseförmåga hellre färdtjänsten. Kanske är hindren i trafiken fler och mer komplexa än vad vi tidigare trott?

»Vi måste bli mycket mer kontroversiella«


DEBATT Funktionshinderrörelsen måste rannsaka sig själv och fundera över vilka frågor som verkligen engagerar människor, skriver Tiemon Okojevoh.

Målet: Förbättra äldres delaktighet


Äldre med funktionsnedsättning är målgruppen för en ny satsning från Arvsfonden. Kristina Nordin leder projektet vars mål är att riva hinder för tillgänglighet och skapa generationsöverskridande möten.

Det behövs kunskap om sexuell hälsa inom LSS


DEBATT Rätten till sexualitet står inte i motsättning till en god arbetsmiljö, skriver tretton debattörer med anledning av debatten om personliga assistenters arbetsvillkor.

Besvikelse efter EU-besked om tillgänglighetslagen


EUs nya tillgänglighetslag begränsas till några digitala tjänster och produkter. Byggd miljö utelämnas i överenskommelsen mellan parlamentet och rådet.

› Fler nyheter