Riskerna ökar när färdtjänsten kör för fort


Fortkörning är det normala i färdtjänsten. Mer än nio av tio färdtjänstförare kör för fort på 30- och 40-vägar, visar en ny undersökning.

Skatteavdraget för jobbresor kan förändras


Personer med funktionsnedsättning får specialregler även i fortsättningen, men förslaget om avskaffat reseavdrag kan ge minskade skattelättnader för den som behöver ta bilen till jobbet.

Lågt valdeltagande bland personer med nedsatt rörelseförmåga


Var tredje person med nedsatt rörelseförmåga röstade inte i riksdagsvalet 2018. Det gör gruppen till en av de med lägst valdeltagande.

Många frågetecken kring nytt assistansförslag


Regeringens förslag att hjälp med andning ska räknas som ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans vilar på osäker grund, menar lagrådet.

Lika Unika släcker ner


Samarbetsorganisationen Lika Unika lägger ner verksamheten vid årsskiftet. Nu får andra fortsätta arbetet för våra mänskliga rättigheter, skriver ordföranden.

Universell utformning – design för självständighet


AnnaKlara Stenberg Gleisner är möbeldesignern som bjuder in användarna i sin formgivning. Med universell utformning skapar hon produkter som fungerar för många fler.

JO kritiserar kommun för tidsbegränsat LSS-beslut


Alingsås kommun får kritik från JO sedan man tidsbegränsat ett beslut om personlig assistans i väntan på att Försäkringskassan eventuellt skulle bevilja assistansersättning.

»Alla människor oavsett funktion ska kunna hitta sitt sätt att njuta på«


Dejting, integritet och njutning är teman som tas upp när RFSU greppar frågan om sexualitet och funktionalitet i satsningen »Sex i rörelse«.

Stärk EUs arbete för mänskliga rättigheter


DEBATT Även om vi har EU att tacka för mycket måste samtidigt funktionshinderperspektivet och konventionens åtaganden få betydligt större genomslag i de beslut som fattas i Bryssel, skriver Maria Johansson (L), kandidat i valet till Europaparlamentet.

Arbetet med tillgänglighet i kollektivtrafiken går i gamla hjulspår


Personer med funktionsnedsättning begränsas av samma hinder som alla andra resenärer i kollektivtrafiken. Trots det är arbetet med tillgänglighet ofta begränsat till hållplatser och fordon, visar en aktuell kartläggning.

Fler får vänta på LSS-insatser


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.

› Fler nyheter