Assistansförslagen får varmt mottagande


Flera funktionshinderorganisationer ger bifall till förslagen om stärkt rätt till personlig assistans.

Här är förslagen som ska ge fler personlig assistans


Nya grundläggande behov, ett förstärkt stöd för medicinska insatser och ett mindre föräldraansvar kan ge ytterligare 2500 personer rätt till personlig assistans. Det föreslår en statlig utredning.

Så har lagändringarna påverkat assistansersättningen


Efter de omtalade lagändringarna om hjälp med andning och sondmatning blir fler beviljade assistansersättning. Ändå fortsätter det totala antalet mottagare att sjukna.

Boverket: För tidigt att göra någon analys av utvecklingen


Den ansvariga myndigheten kan inte förklara fallet i utbetalade bostadsanpassningsbidrag.

Larmet: Svårare att få bostadsanpassning


2018 fick Sverige en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Nu larmar företagen i branschen om att det blir allt svårare att få bidrag till olika typer av anpassningar.

Vårdinsatser ökar inom personlig assistans


Assistansersättningen har gått från att vara ett redskap för ett aktivt liv till att bli en gråzon för hälso- och sjukvården. Det är en slutsats av en färsk studie. Heléne von Granitz är en av författarna.

Tillgänglig avskildhet


Lämna stressen på fastlandet för ett par timmar. På ön Garpen i södra Kalmarsund har ideella krafter investerat tid och pengar i att göra den gamla fyrplatsen tillgänglig.

DHR varnar för höjd pensionsålder


Höjd pensionsålder kan skapa problem för personer med funktionsnedsättning, menar DHR och kräver flexiblare villkor

Många med funktionsnedsättning undviker kollektivtrafiken


Personer med funktionsnedsättning har minskat sitt resande med kollektivtrafiken mer än allmänheten i övrigt sedan pandemin slog till.

Rätt att få diskriminering prövad i domstol


Det räcker inte att betala ersättning för att slippa domstolsprövning av diskriminering. Det konstaterar EU-domstolen i ett yttrande som får betydelse för svenska diskrimineringsmål.

Budgetpengar ska krympa avstånd till arbetsmarknaden


Fler långtidsarbetslösa med funktionsnedsättning ska få stöd och hjälp att komma närmare arbetsmarknaden.

› Fler nyheter