Ny minister axlar flera funktionshinderpolitiska frågor


Stefan Löfvens regeringsombildning samlar centrala funktionshinderpolitiska frågor hos en ny minister.

Löften om snabbare bilstöd


Bedömningen om behov av fordonsanpassning ska bli snabbare och bättre. Regeringen ger Trafikverket och Försäkringskassan nya uppdrag.

Svenskt MR-institut allt närmare


Efter många år av utredande och lägger regeringen ett förslag om att skapa ett oberoende institut för övervakning av mänskliga rättigheter i Sverige.

Inget bostadsanpassningsbidrag till garage för elrullstolen


Det går inte att få bostadsanpassningsbidrag till ett rullstolsgarage. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en färsk dom.

Sänkt ambition för antalet statliga praktikplatser


Det statliga praktikprogrammet för personer med funktionsnedsättning har haft svårt att nå volymmålet. Nu förlänger regeringen programmet men passar på att sänka ribban.

Därför ökade avslagen i aktivitetsersättningen


Regeringens styrning har haft betydelse för att fler fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Det konstaterar Inspektionen för Socialförsäkringen i en granskning.

Jönköping vinner EUs tillgänglighetspris


Jönköping får utmärkelsen Access city award för 2021 för sitt arbete med att göra staden tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Svårt för kommuner att ligga i framkant


Tekniska lösningar och universell utformning hålls ofta fram som en lösning när staden ska bli tillgänglig. Men kommunerna hänger inte alltid med i utvecklingen, visar en nordisk studie.

Går det att bygga en stad för alla?


Dagens städer byggs för kärnfamiljer med god ekonomi och full funktionsförmåga. En ny vägledning vill visa vägen till en jämlik stadsplanering där många röster får komma till tals.

Knapp seger för DHRs nya förbundsordförande


Åsa Strahlemo är ny förbundsordförande i DHR. Det beslutade DHRs förbundsmöte på torsdagen. – Det är ett stort uppdrag som jag tar på stort allvar, säger hon.

Farhågan: Hbtq-personer extra utsatta under pandemin


Hbtq-personer med funktionsnedsättning löper extra stor risk att hamna i utanförskap under covid-19-pandemin. Det menar Patrik Forslin som under hösten uppmärksammar frågan i ett projekt.

› Fler nyheter