»Vi måste bli mycket mer kontroversiella«


DEBATT Funktionshinderrörelsen måste rannsaka sig själv och fundera över vilka frågor som verkligen engagerar människor, skriver Tiemon Okojevoh.

Målet: Förbättra äldres delaktighet


Äldre med funktionsnedsättning är målgruppen för en ny satsning från Arvsfonden. Kristina Nordin leder projektet vars mål är att riva hinder för tillgänglighet och skapa generationsöverskridande möten.

Det behövs kunskap om sexuell hälsa inom LSS


DEBATT Rätten till sexualitet står inte i motsättning till en god arbetsmiljö, skriver tretton debattörer med anledning av debatten om personliga assistenters arbetsvillkor.

Besvikelse efter EU-besked om tillgänglighetslagen


EUs nya tillgänglighetslag begränsas till några digitala tjänster och produkter. Byggd miljö utelämnas i överenskommelsen mellan parlamentet och rådet.

Enkelt avhjälpta hinder behöver bättre tillsyn


Hårdare krav på kommunernas tillsyn, sanktionsavgifter och klagorätt för funktionshinderorganisationer är några insatser som kan skynda på arbetet med att få bort enkelt avhjälpta hinder. Det skriver Boverket i en ny analys.

Kd kräver att regeringen agerar i assistansfrågan


Läget är akut och arbetet med att återskapa rätten till personlig assistans måste komma igång snabbt, menar Kristdemokraternas ledamot i socialutskottet Pia Steensland. Idag har partiet lämnat i ett förslag till utskottet med krav på att regeringen agerar.

Uppror mot LSS-utredningen: »Slutet för personlig assistans«


Vi som lever med omfattande funktionsnedsättning kommer att fråntas friheten att kunna välja hur vi vill leva och bo, skriver en samlad funktionshinderrörelse i en debattartikel i Svenska dagbladet.

Nu måste Sverige svara FN om konventionen


Sverige har fått en lista med nästan 100 frågor inför FNs granskning av svensk funktionshinderpolitik.

Bekräftat: Nya bilstödet gav dyrare bilköp


Att köpa en anpassad bil har blivit dyrare. Det visar Försäkringskassans utvärdering av den nya lagen om bilstöd. Nu föreslår myndigheten att reglerna ses över.

»Inget engagemang är för litet«


DEATT Politiker och media kanske inte alltid lyssnar, men trots allt finns det många exempel på att funktionshinderrörelsens kamp lönar sig, skriver styrelsen för Unga rörelsehindrade Stockholm och uppmanar fler unga att engagera sig.

Fortfarande vanligt med hinder i vallokalen


Stickprovskontroller visade att många vallokaler fortfarande har långgående brister i tillgängligheten.

› Fler nyheter