Kd kräver att regeringen agerar i assistansfrågan


Läget är akut och arbetet med att återskapa rätten till personlig assistans måste komma igång snabbt, menar Kristdemokraternas ledamot i socialutskottet Pia Steensland. Idag har partiet lämnat i ett förslag till utskottet med krav på att regeringen agerar.

Uppror mot LSS-utredningen: »Slutet för personlig assistans«


Vi som lever med omfattande funktionsnedsättning kommer att fråntas friheten att kunna välja hur vi vill leva och bo, skriver en samlad funktionshinderrörelse i en debattartikel i Svenska dagbladet.

Nu måste Sverige svara FN om konventionen


Sverige har fått en lista med nästan 100 frågor inför FNs granskning av svensk funktionshinderpolitik.

Bekräftat: Nya bilstödet gav dyrare bilköp


Att köpa en anpassad bil har blivit dyrare. Det visar Försäkringskassans utvärdering av den nya lagen om bilstöd. Nu föreslår myndigheten att reglerna ses över.

»Inget engagemang är för litet«


DEATT Politiker och media kanske inte alltid lyssnar, men trots allt finns det många exempel på att funktionshinderrörelsens kamp lönar sig, skriver styrelsen för Unga rörelsehindrade Stockholm och uppmanar fler unga att engagera sig.

Fortfarande vanligt med hinder i vallokalen


Stickprovskontroller visade att många vallokaler fortfarande har långgående brister i tillgängligheten.

Försäkringskassan döms för diskriminering


Webbtjänsten för att ansöka om föräldrapenning var inte tillgänglig för synskadade. Nu fälls Försäkringskassan för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. 

Nytt prisbasbelopp ger högre ersättningar


Nästa år höjs prisbasbeloppet med 1000 kronor. Något som bland annat garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Kator för alla


Inkluderade karate är stort på många håll i Europa, men fortfarande relativt okänt i Sverige. Det vill karateveteranen Tomas Lindgren ändra på.

Guiderna inför valet


För den som fortfarande är osäker inför valet på söndag finns det flera partienkäter på nätet för den som vill veta hur partierna själva presenterar sin funktionshinderpolitik.

»Det behövs en generationsväxling«


Med en riktad utlysning hoppas forskningsrådet Forte förnya den svenska forskningen om funktionsnedsättning. Peter Allebäck är huvudsekreterare.

› Fler nyheter