Många frågetecken kring nytt assistansförslag


Regeringens förslag att hjälp med andning ska räknas som ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans vilar på osäker grund, menar lagrådet.

Lika Unika släcker ner


Samarbetsorganisationen Lika Unika lägger ner verksamheten vid årsskiftet. Nu får andra fortsätta arbetet för våra mänskliga rättigheter, skriver ordföranden.

Universell utformning – design för självständighet


AnnaKlara Stenberg Gleisner är möbeldesignern som bjuder in användarna i sin formgivning. Med universell utformning skapar hon produkter som fungerar för många fler.

JO kritiserar kommun för tidsbegränsat LSS-beslut


Alingsås kommun får kritik från JO sedan man tidsbegränsat ett beslut om personlig assistans i väntan på att Försäkringskassan eventuellt skulle bevilja assistansersättning.

»Alla människor oavsett funktion ska kunna hitta sitt sätt att njuta på«


Dejting, integritet och njutning är teman som tas upp när RFSU greppar frågan om sexualitet och funktionalitet i satsningen »Sex i rörelse«.

Stärk EUs arbete för mänskliga rättigheter


DEBATT Även om vi har EU att tacka för mycket måste samtidigt funktionshinderperspektivet och konventionens åtaganden få betydligt större genomslag i de beslut som fattas i Bryssel, skriver Maria Johansson (L), kandidat i valet till Europaparlamentet.

Arbetet med tillgänglighet i kollektivtrafiken går i gamla hjulspår


Personer med funktionsnedsättning begränsas av samma hinder som alla andra resenärer i kollektivtrafiken. Trots det är arbetet med tillgänglighet ofta begränsat till hållplatser och fordon, visar en aktuell kartläggning.

Fler får vänta på LSS-insatser


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredaren Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt

› Fler nyheter