M, V och KD: Låt staten ta hela ansvaret för personlig assistans


Staten ska vara ensam huvudman för den personliga assistansen. Det kräver Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i ett gemensamt utspel.

»Där makten finns behöver vi finnas på plats«


DEBATT För att återigen bli starka så behöver vi organisera och alliera oss. Tillsammans kan vi förändra Sverige‚ skriver Åsa Strahlemo som är valberedningens förslag till ny förbundsordförande i DHR.

Många missar fortfarande rätt till bostadstillägg


Många som har sjuk- eller aktivitetsersättning missar fortfarande att de kan ha rätt till bostadstillägg. Men det finns enkla sätt att kolla.

»Skapa förutsättningar för att synliggöra engagemang«


DEBATT Den uppdelning i förbund, distrikt och avdelningar som DHR har i dag främjar inte en stärkt team-känsla, skriver Sari Nykvist som kandiderar som ny förbundsordförande i DHR.

Pengar ska minska väntan på merkostnadsersättning


Försäkringskassan får mer pengar för att korta handläggningstiderna för merkostnadsersättning.

Regeringen svänger – höjer timschablonen för personlig assistans


Efter flera år med låga uppräkningar vill regeringen nästa år höja timschablonen för personlig assistans med 3,5 procent.

Ändrat krav öppnar bemanningjobb för fler


Kravet i kollektivavtalet var diskriminerande menade DO. En ny överenskommelse mellan fack och arbetsgivare ändrar förutsättningarna.

»Det ska vara enkelt att hitta idrott och träning«


En ny webbsatsning ska få flera att hitta träning nära hemmet och höja den fysiska aktiviteten bland personer med funktionsnedsättning.

Slutanmält hos DO


Diskrimineringsombudsmannen (DO) slutar att ta emot anmälningar om diskriminering. I fortsättningen får den som vill uppmärksamma diskriminering istället lämna ett tips eller ett klagomål till myndigheten.

Då höjs bidragen i bilstödet


Höjda tilläggsbidrag och ändrade regler som kan ge fler rätt till bilanpassning. Det beslutade riksdagen om på onsdagen.

Entreprenörspris till ideell nytänkare


Pia Hammargren, initiativtagare till och ordförande för den ideella föreningen Fukibator i Växjö får det nyinstiftade priset »Årets Funkoprenör«.

› Fler nyheter