Svårt för kommuner att ligga i framkant


Tekniska lösningar och universell utformning hålls ofta fram som en lösning när staden ska bli tillgänglig. Men kommunerna hänger inte alltid med i utvecklingen, visar en nordisk studie.

Går det att bygga en stad för alla?


Dagens städer byggs för kärnfamiljer med god ekonomi och full funktionsförmåga. En ny vägledning vill visa vägen till en jämlik stadsplanering där många röster får komma till tals.

Knapp seger för DHRs nya förbundsordförande


Åsa Strahlemo är ny förbundsordförande i DHR. Det beslutade DHRs förbundsmöte på torsdagen. – Det är ett stort uppdrag som jag tar på stort allvar, säger hon.

Farhågan: Hbtq-personer extra utsatta under pandemin


Hbtq-personer med funktionsnedsättning löper extra stor risk att hamna i utanförskap under covid-19-pandemin. Det menar Patrik Forslin som under hösten uppmärksammar frågan i ett projekt.

Avgående ordföranden: Förändringar tar tid


Utveckling och modernisering var temat när DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson öppnade organisationens förbundsmöte på onsdagen.

Nya regler ska vända utvecklingen inom bilstödet


Nu ändras lagen om bilstöd. Maxhöjd på bilen och höjda tilläggsbidrag kan innebära att fler ansöker om bilstöd, tror Försäkringskassan.

Så påverkar coronakrisen arbetsmarknadsstöden


Pandemin har gjort det svårare för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp att hitta jobb.

Nya löften om svensk MR-institution


Efter år av utredande och process budgeterar regeringen för att ett institut för att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige ska bli verklighet.

M, V och KD: Låt staten ta hela ansvaret för personlig assistans


Staten ska vara ensam huvudman för den personliga assistansen. Det kräver Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i ett gemensamt utspel.

»Där makten finns behöver vi finnas på plats«


DEBATT För att återigen bli starka så behöver vi organisera och alliera oss. Tillsammans kan vi förändra Sverige‚ skriver Åsa Strahlemo som är valberedningens förslag till ny förbundsordförande i DHR.

Många missar fortfarande rätt till bostadstillägg


Många som har sjuk- eller aktivitetsersättning missar fortfarande att de kan ha rätt till bostadstillägg. Men det finns enkla sätt att kolla.

› Fler nyheter