I de olika diskrimineringslagarna finns flera krav på aktiva åtgärder. Det kan handla om att arbetsgivare ska upprätta planer för hur man förebygger och motverkar olika former av trakasserier eller diskriminering och inom utbildningsväsendet ställs kravet att det ska finnas planer för hur alla ska försäkras rätten till likvärdig behandling.
De aktiva åtgärderna ska verka förebyggande och vara pådrivande i arbetet att skapa en arbetsmiljö som fungerar för alla.

Regeringen vill nu utreda hur effektiva de olika aktiva åtgärderna är och hur kraven kan bli tydliga och om det behövs sanktioner om de inte uppfylls. Utredningen ska också ta ställning till om aktiva åtgärder behövs inom fler samhällsområden än arbetsliv och utbildning.

Utredningen ska dessutom undersöka om de aktiva åtgärderna bör omfatta fler diskrimineringsgrunder än vad som är fallet idag. Till exempel finns det inom arbetslivet inga krav på aktiva åtgärder mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Uppdraget att utreda de aktiva åtgärderna går till Anne-Marie Morhed, föreståndare för nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Utredningen ska vara klar till sista december 2009.

Text:

Kommentarer är avstängda.