Förslagen kommer från utredningen om en översyn av aktivitetsersättningen som idag lämnar sitt betänkande till socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson.

Utredaren menar att aktivitetsersättningen som infördes 2003 inte har fungerat som det var tänkt. Istället vill man att de ungdomar som har funktionsnedsättningar som medför att deras arbetsförmåga är helt nedsatt för överskådlig framtid ska få något som kallas sjukersättning för unga.

De unga som har
funktionsnedsättning och behöver hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden ska arbetsförmedlingen få ett ökat ansvar för. Utredningen föreslår att vissa arbetsmarknadspolitiska insatser blir mer flexibla. Bland annat insatserna arbetspraktik och förberedande insatser som ska kunna lämnas under längre perioder än idag. dessutom ska utvecklingsanställningen, som är en form av subventionerad anställning, kunna kombineras med andra former av insatser från Arbetsförmedlingen.

Läs hela betänkandet hos regeringen »

Text:

Kommentarer är avstängda.