Ingen ljusning på arbetsmarknaden


uren ser inte ut att göra något avtryck på arbetsmarknaden för personer med nedsatt arbetsförmåga. Fortfarande har bara lite drygt hälften sysselsättning.

»Låt mig leva få mitt liv«


Catrine Lundell: Om någon ifrågasätter om det verkligen är en återinstitutionalisering som är på G så är väl detta ett ytterst tydligt exempel?