Fack och arbetsgivare kan göra mer


Arbetsmarknadens parter behöver ta större ansvar för att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att få arbete. Det är slutsatsen i en ny rapport.