Ingen ljusning på arbetsmarknaden


uren ser inte ut att göra något avtryck på arbetsmarknaden för personer med nedsatt arbetsförmåga. Fortfarande har bara lite drygt hälften sysselsättning.