»Låt mig leva få mitt liv«


Catrine Lundell: Om någon ifrågasätter om det verkligen är en återinstitutionalisering som är på G så är väl detta ett ytterst tydligt exempel?

Nu granskas Samhall


Statskontoret ska analysera vad som krävs för att få anställning hos Samhall och hur utvecklingen har påverkat vilka som faktiskt anställs.

Fack och arbetsgivare kan göra mer


Arbetsmarknadens parter behöver ta större ansvar för att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att få arbete. Det är slutsatsen i en ny rapport.

Snabbare myndighet gav inte fler jobb


Arbetsförmedlingen har blivit snabbare på att hjälpa arbetssökande med funktionsnedsättning och bättre på att ställa krav på tillgänglighet. Men andelen arbetssökande som går till jobb har inte ökat.