Hon startar egen arbetsförmedling


Med ”Funkisförmedingen” får Växjö en särskild arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning, driven av en ideell förening. Enligt initiativtagaren Pia Hammargren handlar det om att svara upp mot ett samhällsbehov.

Utanförskapet luddigt begrepp


Regeringens begrepp utanförskap är otydligt och kan leda till fel prioriteringar i arbetet att öka sysselsättningen, skriver Riksrevisionen i en kritisk rapport.

Inga nya insatser för jobb


Arbetslösheten ökar och ekonomin tvärbromsar men regeringen tänker inte vidta några nya åtgärder för att få fler personer med funktionshinder i arbete.

Arbetslinjen i fortsatt fokus


Behovet av fler arbetade timmar var ett tema när statsminister Fredrik Reinfeldt (m) presenterade regeringsförklaringen vid riksdagens öppnande.

Nystartskontor på nio orter


Regeringen inrättar nystartskontor på nio orter i landet där "utanförskapet" anses särskilt stort. Kontor etableras i Haparanda, Vilhelmina, Strömsunds, Botkyrka, Södertälje, Göteborgs, Landskrona och Malmö kommuner samt Skärholmens stadsdel i Stockholms kommun.