Assistanshundar under statlig kontroll


Tydligare ramar ska höja service- och signal-hundarnas status som hjälpmedel. Från årsskiftet finns en statligt finansierad tjänst som ska certifiera både hundar och utbildare.

Snart är första numret här!


Nu är det äntligen dags att få presentera första numret av Funktionshinderpolitik. Fullpackat med läsning om pengar, rättigheter och tillgänglighet.