Många styr och påverkar när unga väljer yrke


Deras väg mot utbildning och arbete är kantad av hinder. Elisabet Söderbergs forskning blottlägger hur brist på tilltro från skola, föräldrar och samhälle påverkar avgörande livsval hos ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Men hon visar också på motståndet och kampen för självständighet.

Handikappråden ignorerar fortfarande barnen


Barn har inte mycket att säga till om i kommunernas arbete med handikappfrågor. En tredjedel av landets handikappråd har aldrig behandlat barnfrågor, visar en undersökning från Barnombudsmannen.

FN-konvention hjälper inte barnen


Det har gått 18 år sedan Sverige undertecknade FNs barnkonvention. Men ännu har det inte blivit självklart att barns rättigheter beaktas av myndigheterna.