Påfyllning av bilstödet


Regeringen skjuter till 61 miljoner kronor till årets pott för bilstöd. Men satsningen är bara tillfällig.

Färre får bilstöd


Antalet beviljade bilstöd har minskat och kommer att fortsätta minska, enligt en ny prognos från Försäkringskassan.

Kraftig minskning av bilstödet


Anslaget till stöd av anpassning av bilar för personer med funktionsnedsättning minskas med 100 miljoner kronor redan till nästa år. En minskning med nästan 30 procent jämfört med i år.