Larmet: Svårare att få bostadsanpassning


2018 fick Sverige en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Nu larmar företagen i branschen om att det blir allt svårare att få bidrag till olika typer av anpassningar.

I forskningscirkeln är alla experter


Hur förebygger man olyckor i bostaden och skapar en trygg och funktionell hemmiljö? Den frågan har representanter från funktionshinderrörelsen sökt svar på tillsammans med universitetsforskare.