Vilse i e-handeln


Catrine Lundell: Under detta år med pandemin i ryggen har jag köpt hem både den ena och andra attiraljen, tyvärr har de vid ankomst visat sig inte fullt så användbara som vid första anblick.

Det nonchalerade perspektivet


Maria Johansson: När vi på andra sidan pandemin ska analysera vad som blev bra, vad som behöver förbättras och vad som gick fel – då måste detta med!