Framgång för DHR i diskrimineringsmål


Det är Region Gävleborg som ska stå till svars för eventuell diskriminering när Lars-Göran Wadén nekades att åka med lokalbussen i Gävle. Det slår Högsta domstolen fast i ett avgörande.

Regeringens budget på tre minuter


I budgetpropositionen lägger regeringen flera förslag som påverkar delaktighet och levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.