De slipper efterskottsbetalning


Assistansberättigade som är egna arbetsgivare kan även i fortsättningen få preliminär utbetalning av assistansersättningen i förskott. Men möjligheten gäller inte alla.