#3/20: Nytänkare, framåtblickar och avslut


Vad kan en ideell organisation lära av näringslivets entreprenörer? Och vilka effekter får coronakrisen i plånboken? Två frågor som adresseras i nya numret av Funktionshinderpolitik.

Skatteavdraget för jobbresor kan förändras


Personer med funktionsnedsättning får specialregler även i fortsättningen, men förslaget om avskaffat reseavdrag kan ge minskade skattelättnader för den som behöver ta bilen till jobbet.

Sänkt skatt på sjukersättning


Nästa år sänks skatten för de som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Det är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Därför demonstrerar Europa idag


Många européer med funktionsnedsättning har drabbats av krisen. I Farsta genomfördes en demonstration mot försämringarna av personlig assistans.