Dragkampen i EU-parlamentet


Europaparlamentet intar ofta en progressiv hållning i beslut som rör tillgänglighet, men innanför väggarna pågår en dragkamp om synen på funktionsnedsättning och vikten av ett självständigt liv.

Därför demonstrerar Europa idag


Många européer med funktionsnedsättning har drabbats av krisen. I Farsta genomfördes en demonstration mot försämringarna av personlig assistans.