Alternativrapporten: Sverige går bakåt


Utvecklingen går bakåt på flera områden och ingen av FNs rekommendationer från 2014 är åtgärdad. Kritiken är hård i funktionshinderrörelsens rapport till FN, som presenteras i dag.

Regnér lovar höjda ambitioner


Regeringen presenterar en ny målsättning för funktionshinderpolitiken och tillsätter nya utredningar. Konkreta reformer dröjer dock.

Utmanar rätten


Åtta år efter tillträdet har FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fortfarande låg status i svenska domstolar. Det vill juristen Andrea Bondesson ändra på.

Ett steg närmare svensk MR-institution


En ny oberoende nationell institution ska granska hur Sverige lever upp till internationella konventioner. Det skriver regeringen i sin nya strategi för mänskliga rättigheter i Sverige.

Vill göra konventionen till lag


FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör bli en del av svensk lagstiftning. Det krävde delar av funktionshinderrörelsen vid en manifestation i Stockholm på tisdagen.

De vill ha konventionen som lag


Utred om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli en del av svensk lag, kräver intresseorganisationen.