Utmanar rätten


Åtta år efter tillträdet har FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fortfarande låg status i svenska domstolar. Det vill juristen Andrea Bondesson ändra på.

Ett steg närmare svensk MR-institution


En ny oberoende nationell institution ska granska hur Sverige lever upp till internationella konventioner. Det skriver regeringen i sin nya strategi för mänskliga rättigheter i Sverige.

Vill göra konventionen till lag


FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör bli en del av svensk lagstiftning. Det krävde delar av funktionshinderrörelsen vid en manifestation i Stockholm på tisdagen.

De vill ha konventionen som lag


Utred om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli en del av svensk lag, kräver intresseorganisationen.

Bolivia: ”Vi börjar ta plats”


På papperet har Bolivia flyttat fram positionerna. Landet har nya lagar och FN-konventionen är ratificerad. Men på gatorna i La Paz får Gladys Quispe fortfarande kämpa mot fördomarna som möter personer med funktionsnedsättning.