Nytt regleringsbrev stillar inte kritiken


Regeringens försök att förtydliga instruktionen till Försäkringskassan går inte hem hos kritikerna. Fortfarande kräver flera organisationer ett nödstopp för indragningar av personlig assistans.

Vill ha mer kontroll över assistansen


Försäkringskassans arbete mot brottslighet med assistansersättning har satt stopp för brottslighet till ett värde av 60 miljoner kronor. Samtidigt vill myndigheten satsa mer på handläggning och kontroll av ersättningen.

Försäkringskassans assistansmiss


Stora delar av Försäkringskassans investering i en ny IT-lösning för assistansersättning kommer inte till användning. Arbete motsvarande 81 miljoner kronor gav inte något av värde.

Männen ökar inom assistansen


Allt fler män än kvinnor får personlig assistans. Samtidigt fortsätter antalet beviljade timmar att öka, konstaterar Försäkringskassan.

De slipper efterskottsbetalning


Assistansberättigade som är egna arbetsgivare kan även i fortsättningen få preliminär utbetalning av assistansersättningen i förskott. Men möjligheten gäller inte alla.

Vill stoppa Försäkringskassan


Liberalerna kräver att regeringen drar tillbaka uppdraget till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Myndighetens taskiga taktik


Erika Wermeling: Vi kan inte lämna in avskedsansökan varken till Försäkringskassans handläggare eller kommunens biståndsbedömare.