Vill stoppa Försäkringskassan


Liberalerna kräver att regeringen drar tillbaka uppdraget till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Myndighetens taskiga taktik


Erika Wermeling: Vi kan inte lämna in avskedsansökan varken till Försäkringskassans handläggare eller kommunens biståndsbedömare.

En myndighet hyllar en annan


Försäkringskassan prisas för sitt tillgänglighetsarbete. Får Myndigheten för delaktighets utmärkelse ”Årets bubblare” för framsteg i arbetet mot ett samhälle där alla är delaktiga.