Dags att ta tillbaka ansvaret


Lars Lindberg: Målstyrning får allt större betydelse inom funktionshinderpolitiken. Samtidigt lyser reformer och nya politiska initiativ med sin frånvaro.

Svåråtkomliga byggnadsminnen


En stor del av landets kulturmiljöer är fortfarande otillgängliga för den som har nedsatt rörelseförmåga. Samtidigt görs få insatser för att förbättra läget.

Snabbare myndighet gav inte fler jobb


Arbetsförmedlingen har blivit snabbare på att hjälpa arbetssökande med funktionsnedsättning och bättre på att ställa krav på tillgänglighet. Men andelen arbetssökande som går till jobb har inte ökat.

Missar alla mål utom ett


Efter fem års arbete är det osäkert om Boverkets arbete med tillgänglighet har gett några konkreta effekter i den byggda miljön.

En myndighet hyllar en annan


Försäkringskassan prisas för sitt tillgänglighetsarbete. Får Myndigheten för delaktighets utmärkelse ”Årets bubblare” för framsteg i arbetet mot ett samhälle där alla är delaktiga.

MFDs uppföljning saknar djupare analys


Uppföljningarna måste leda till något av resultat, en förändring av politiken till exempel. Men så är långt ifrån fallet och allt för ofta blir rapporterna olästa hyllvärmare, skriver Lars Lindberg.

Så ska nya strategin jobbas fram


Myndigheten för delaktighet får regeringens uppdrag att jobba fram förslag för hur hur funktionshinderpolitiken kan bli mer effektiv och systematisk.