Hårdare krav på privat hemtjänst


Det ska krävas tillstånd för att bedriva företag inom hemtjänsten föreslår en statlig utredning. Branschorganisationen vill att samma krav ställs på kommunerna.

Fler företag ska in i omsorgen


Vård- och omsorgspersonal ska lära sig att bli entreprenörer. Det är ett inslag i det handlingsprogram som ska ge fler företag inom omsorgen.