Enkla steg ger idrott för fler


Fortfarande är det långt ifrån självklart att alla får vara med på idrottslektionen. Det vill Pelle Sköldbäck ändra på. Han ser idrotten som ett verktyg för att öka inkluderingen och bekämpa utanförskap.

Unikt bragdguld glädjer många


Skytten Jonas Jacobsson får Svenska Dagbladets guldmedalj 2008. Det är första gången utmärkelsen går till en representant för handikappidrotten.

Lite sport – mycket funktionshinder


Det blir mycket funktionshinder och lite sport när elitidrottare med funktionsnedsättningar skildras i medierna, vilket nästan bara händer i samband med Paralympics. Samtidigt kan kvinnliga idrottare med funktionsnedsättning ses som mindre avvikande och mindre som objekt.

Kina laddar för förändring


Paralympics i Peking sätter ett högst nödvändigt fokus på förhållandena för funktionshindrade i Kina. SHT har mött några av dem som satsar på att göra sitt land stolt och som hoppas att spelen ska bidra till att förbättra deras villkor.