Inga löften från Regnér


När riksdagen debatterade personlig assistans bombarderades den ansvariga ministern med kritik för att utan förankring bedriva signalpolitik som nedmonterar den personliga assistansen.

Löfven försvarar kostnadsfokus i assistansen


Den som behöver assistans ska ha assistans, sa statsministern i riksdagens partiledardebatt, men höll samtidigt fram kostnadsökningar och brottslighet som motiv till att utreda kostnadsutvecklingen.