De vill ha konventionen som lag


Utred om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli en del av svensk lag, kräver intresseorganisationen.