Så får lagen verklig effekt


Lars Lindberg: All erfarenhet och forskning visar att två aktörer är central för att nå framgång med diskrimineringslagstiftning.