Oppositionens budgetar på tre minuter


Under veckan har samtliga oppositionspartier presenterat sina budgetmotioner. Här finns förslag som rör såväl personlig assistans som lönebidrag och bostadstillägg.

Vill stoppa Försäkringskassan


Liberalerna kräver att regeringen drar tillbaka uppdraget till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.