Lika Unika släcker ner


Samarbetsorganisationen Lika Unika lägger ner verksamheten vid årsskiftet. Nu får andra fortsätta arbetet för våra mänskliga rättigheter, skriver ordföranden.

Fack och arbetsgivare kan göra mer


Arbetsmarknadens parter behöver ta större ansvar för att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att få arbete. Det är slutsatsen i en ny rapport.

De vill ha konventionen som lag


Utred om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli en del av svensk lag, kräver intresseorganisationen.

De räknar med att Sverige får kritik


Svenska funktionshinderrörelsen räknar med att Sverige får kritik efter den granskning som FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomfört i veckan.