Svenskt MR-institut allt närmare


Efter många år av utredande och lägger regeringen ett förslag om att skapa ett oberoende institut för övervakning av mänskliga rättigheter i Sverige.

Nya löften om svensk MR-institution


Efter år av utredande och process budgeterar regeringen för att ett institut för att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige ska bli verklighet.