Ta makten över tanken


Lars Lindberg: Det långsiktiga arbetet att påverka idédebatten och kunskapsproduktionen är fortfarande kraftigt underutvecklat

Nu vill kortväxta synas


Ett möte i Berlin blev vändpunkten. Nu överger Föreningen för kortväxta sina gamla arbets­metoder för en ny utåtriktad strategi.

Tillgänglighet över röda mattan


Om förändringsarbetet behöver gå via beslutsfattares egna erfarenheter kommer det att gå långsamt. Om det ens kommer att röra sig i någon riktning, skriver Camilla Nordgren.