Att välja bort sig själv


Catrine Lundell: Vår rätt till att leva fullt ut verkar anses så provocerande att det sätts in sådana insatser som vi på riktigt börjar dö av.

Vill sätta P för parkeringsfusket


Felparkeringsavgifter på upp till 1300 kronor och hot om flytt av felparkerade bilar ska minska fusk och missbruk med parkeringstillstånd, hoppas regeringen.