Regeringen backar om kritiserat assistansförslag


Förslaget att skriva in kritiserad rättspraxis om att grundläggande behov ska vara av »mycket privat och integritetskänslig karaktär« har fått hård kritik från funktionshinderrörelsen. Nu backar regeringen.