Ett kallare klimat


Det funktionshinderpolitiska läget brukar beskrivas som att »det går sakta framåt«. Gör det verkligen det? Och om det verkligen går sakta framåt, är det tillräckligt, frågar sig Rasmus Isaksson.

Ingen sjuklön för assistenter utan vikarie


Kommunen har ingen skyldighet att betala ersättning för sjuklön till personliga assistenter om den assistansberättigade inte anlitar en vikarie. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsrätten.

Forskarkritik mot fuskfokuserade politiker


17 funktionshinderforskare dömer ut regeringens hantering av LSS. Lagen måste förtydligas för att inte en begränsande rättspraxis ska ta över de politiska intentionerna.