Assistansanvändare kritiserar Löfven


Regeringens budgetförslag stryper förutsättningarna för den personliga assistansen. Låg ersättning riskerar att slå ut seriösa anordnare, varnar företrädare för användarna.