Lär av omvärlden


Rasmus Isaksson: Det är upp till bevis om vi vill vara ett föregångsland när det gäller rättigheter.

Snart är första numret här!


Nu är det äntligen dags att få presentera första numret av Funktionshinderpolitik. Fullpackat med läsning om pengar, rättigheter och tillgänglighet.