Svåråtkomliga byggnadsminnen


En stor del av landets kulturmiljöer är fortfarande otillgängliga för den som har nedsatt rörelseförmåga. Samtidigt görs få insatser för att förbättra läget.