Röda siffror för Samhall


Målen nåddes för antalet övergångar, men ökade lönekostnader medför att det statliga bolaget gjorde en förlust.

Nu granskas Samhall


Statskontoret ska analysera vad som krävs för att få anställning hos Samhall och hur utvecklingen har påverkat vilka som faktiskt anställs.

Regeringen satsar på fler jobb på Samhall


Nya platser i Samhall och fler subventionerade anställningar är regeringens recept på den höga arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Samhall klarar målet


Andelen anställda hos det statliga bolaget som fick jobb hos annan arbetsgivare var rekordstort under 2014.