Assistanshundar under statlig kontroll


Tydligare ramar ska höja service- och signal-hundarnas status som hjälpmedel. Från årsskiftet finns en statligt finansierad tjänst som ska certifiera både hundar och utbildare.