Taltidningar blir digitala


50 olika läns- och kommunaltaltidningar ska distribueras digitalt. Det är innebörden av ett nytt regeringsbeslut.