Funkisarvet


Herman Grafström: Jag hör mina egna ord från hennes mun och plötsligt blir det tydligt hur min funktionsnedsättning går i arv till mina barn.

Svåråtkomliga byggnadsminnen


En stor del av landets kulturmiljöer är fortfarande otillgängliga för den som har nedsatt rörelseförmåga. Samtidigt görs få insatser för att förbättra läget.