Svåråtkomliga byggnadsminnen


En stor del av landets kulturmiljöer är fortfarande otillgängliga för den som har nedsatt rörelseförmåga. Samtidigt görs få insatser för att förbättra läget.

Missar alla mål utom ett


Efter fem års arbete är det osäkert om Boverkets arbete med tillgänglighet har gett några konkreta effekter i den byggda miljön.

Här är tillgänglighet helt centralt


Utmaningen att leva tillsammans är temat för en ny utställning på Världskulturmuseet i Göteborg. Här blandas svåra frågor med lek och kreativitet i en miljö där tillgänglighet har varit utgångspunkt.