Manar till skandinavisk kamp för assistansen


Den är inte bara i Sverige som den personlig assistansen ifrågasätts. Liknande diskussioner finns även i Norge och Danmark. Nu vill den Norska organisationen Uloba skapa en gemensam skandinavisk front mot ytterligare försämringar.