USA nobbar FN-konventionen


Efter ett nytt nederlag i senaten lär det dröja innan landet tillträder FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.