Regeringens budget på tre minuter


I budgetpropositionen lägger regeringen flera förslag som påverkar delaktighet och levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.