Riskdagens emblem. Sitter över en av entreerna.Ytterligare 500 platser med lönebidrag är socialdemokraternas recept för att öka arbetsdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning.
De nya platserna ska tillkomma under åren 2009 till 2011.
Därtill vill man ha 500 nya OSA-platser och 500 trygghetsanställningar för personer med psykiska funktionshinder.

Även vänsterpartiet vil
l se fler som arbetar med lönebidrag. Därtill vill man höja taket i systemet.

Socialdemokraterna vill
också prova nya organisatoriska lösningar för att hjälpa personer som, bland annat på grund av funktionsnedsätning, står långt ifrån arbetsmarknaden. Otydligt ansvar och bristande samordning ska bort och ersättas med en samtrimmad organisation som ger stöd och hjälp till aktivitet och eget ansvarstagande.

En lösning som partiet
vill prova är personliga coacher som i dialog med den berörda personen arbetar fram en individanpassad insatsplan och sedan upphandlar de insatser som behövs. En miljard extra till arbetslivsinriktad rehabilitering och ett nytt omställningsavtal för personer som är sjukskrivna från sitt arbete ingår också i paketet.

Socialdemokraterna vill dessutom höja taket i sjukförsäkringen till 10 prisbasbelopp 2011 och sjukpenningen ska vara 80 procent av lönen under hela den tid en person är sjuk.
Det sistnämnda är även miljöpartiets linje. De vill också ta bort kravet på prövning mot hela arbetsmarknaden efter sex månaders sjukdom.

Miljöpartiet vill även att personer med funktionsnedsättning ska kunna bli medlemmar i bilpooler. Partiet vill därför avsätta fem miljoner kronor per år för att anpassa en del av bilarna i bilpoolerna för de mest förekommande funktionsnedsättningarna.

Vänsterpartiet vill bland
annat genomföra vad man kallar ett omsorgslyft inom omsorgen. Detta innebär att 600 miljoner per år avsätts till kompetensutveckling för anställda inom äldre- och handikappomsorgen i totalt 10 år.

Läs mer om budgetmotionerna hos partierna:

Socialdemokraterna »
Vänsterpartiet »

Miljöpartiet »

Text:

Kommentarer är avstängda.