Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare för Funktionshinderpolitik och funktionshinderpolitik.se

Larmet: Svårare att få bostadsanpassning


2018 fick Sverige en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Nu larmar företagen i branschen om att det blir allt svårare att få bidrag till olika typer av anpassningar.

Vårdinsatser ökar inom personlig assistans


Assistansersättningen har gått från att vara ett redskap för ett aktivt liv till att bli en gråzon för hälso- och sjukvården. Det är en slutsats av en färsk studie. Heléne von Granitz är en av författarna.

Tillgänglig avskildhet


Lämna stressen på fastlandet för ett par timmar. På ön Garpen i södra Kalmarsund har ideella krafter investerat tid och pengar i att göra den gamla fyrplatsen tillgänglig.