Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare för Funktionshinderpolitik och funktionshinderpolitik.se

Löften om snabbare bilstöd


Bedömningen om behov av fordonsanpassning ska bli snabbare och bättre. Regeringen ger Trafikverket och Försäkringskassan nya uppdrag.

Svenskt MR-institut allt närmare


Efter många år av utredande och lägger regeringen ett förslag om att skapa ett oberoende institut för övervakning av mänskliga rättigheter i Sverige.

Svårt för kommuner att ligga i framkant


Tekniska lösningar och universell utformning hålls ofta fram som en lösning när staden ska bli tillgänglig. Men kommunerna hänger inte alltid med i utvecklingen, visar en nordisk studie.

Går det att bygga en stad för alla?


Dagens städer byggs för kärnfamiljer med god ekonomi och full funktionsförmåga. En ny vägledning vill visa vägen till en jämlik stadsplanering där många röster får komma till tals.