Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare för Funktionshinderpolitik och funktionshinderpolitik.se

Ovanligt avslut


Efter sju år på ordförandeposten i DHR lämnar Rasmus Isaksson uppdraget. I en intervju med Funktionshinderpolitik tonar han ned faran med minskat medlemsantal och förklarar varför han vill ta organisationen tillbaka till rötterna.