Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare för Funktionshinderpolitik och funktionshinderpolitik.se

SD: Mer pengar till assistentlöner


Höjd garantinivå för sjukersättning och mer pengar till löneutveckling för personliga assistenter är inslag i Sverigedemokraternas budgetmotion