Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare för Funktionshinderpolitik och funktionshinderpolitik.se

Nya löften om svensk MR-institution


Efter år av utredande och process budgeterar regeringen för att ett institut för att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige ska bli verklighet.

Slutanmält hos DO


Diskrimineringsombudsmannen (DO) slutar att ta emot anmälningar om diskriminering. I fortsättningen får den som vill uppmärksamma diskriminering istället lämna ett tips eller ett klagomål till myndigheten.