Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare för Funktionshinderpolitik och funktionshinderpolitik.se

Inga nya insatser för jobb


Arbetslösheten ökar och ekonomin tvärbromsar men regeringen tänker inte vidta några nya åtgärder för att få fler personer med funktionshinder i arbete.

SKL kritiserar LSS-utredningen


Staten bör finansiera hela LSS. Det menar Sveriges kommuner och landsting, SKL, och kritiserar LSS-utredningen för att bara nå halvvägs.

Färre har förtidspension


Antalet personer som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning fortsätter att minska. Samtidigt ökar utflödet ur försäkringen.

Tjänsteföretag vill utvidga valfriheten


Frihet att välja utförare kan införas på betydligt fler områden, till exempel inom rehabilitering och arbetsmarknadsutbildning. Det skriver tjänsteföretagens intresseorganisation Almega i en rapport.

Reinfeldt: Konventionen ett stöd för Sverige


FNs konvention om mänskliga rättigheter är en uppmuntran till Sverige att förbättra insatserna för personer med funktionsnedsättning. Det säger statsminister Fredrik Reinfeldt till SHT.