Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare för Funktionshinderpolitik och funktionshinderpolitik.se

Skatteavdraget för jobbresor kan förändras


Personer med funktionsnedsättning får specialregler även i fortsättningen, men förslaget om avskaffat reseavdrag kan ge minskade skattelättnader för den som behöver ta bilen till jobbet.