Albert Martinsson är redaktör och ansvarig utgivare för Funktionshinderpolitik och funktionshinderpolitik.se

ROT-bidrag för tillgänglighet


Synskadades Riksförbund vill ha stimulansbidrag för att göra Sverige tillgängligt och föreslår system liknande det beprövade ROT-bidraget.

Fler företag ska in i omsorgen


Vård- och omsorgspersonal ska lära sig att bli entreprenörer. Det är ett inslag i det handlingsprogram som ska ge fler företag inom omsorgen.

Sämre ekonomi väntar kommunerna


Effektiviseringar och neddragningar väntar kommuner och landsting. Den förstående lågkonjunkturen slår hårt mot den kommunala ekonomin, spår Sveriges kommuner och landsting, SKL.